Skip to content

Raak betrokke as Gemeente

Aansoek om deel te word van die KS kategoriale kerkverband van Skrifgetroue NG Kerke.

  • Gemeentes wat deel word van hierdie kategoriale kerkverband kry amptelike verteenwoordiging by die vergaderings van Koinonia Sinode.
  • Voltooi en stuur asb hierdie vorm in nadat jou kerkraad amptelik besluit het om deel te word van die KOINONIA SINODE kategoriale kerkverband van Skrifgetroue NG Kerke.
  • Om deel te word van hierdie kategoriale kerkverband vervang nie die gemeente se ander bestaande kerkverbande of betrokkenheid by hul huidige sinodale vergaderings nie.

 

Die datum waarop die besluit om deel te word van die KS-kerkverband, goedgekeur was.