Skip to content

Welkom by die Koinonia Sinode

Skrifgetroue volgelinge van Jesus

OPSKORTING - konsepdokument

Oorweeg jou gemeente om hul bande op te skort met die NG-kerk Algemene Sinode vergaderings?
Hierdie KSDG-goedgekeurde konsepdokument verwoord die Uitgangspunte en Motiverings asook die Praktiese implikasies.

GRATIS e-boek

"Die kerk met die verkeerde baas"

Sestien kenners vertel hoe teologiese liberalisme ‘n kerk sink in hierdie dun boek wat maklik is om te lees.

Om as individu te registreer …

Om as gemeente te regisreer …

Om by KS se groepe aan te sluit …

Die Algemene Sinode van die NG-Kerk se vrugte is vir almal sigbaar:

  • Besluite wat gelei het tot self-erkende “vasgelooptheid”.
  • Verdeeldheid binne die NG-Kerk

Op 4 Mei 2023 is daar geskiedenis gemaak toe amptelike afgevaardigers van 56 NG-gemeentes bymekaar gekom het om die KOINONIA SINODE te stig.

Die KOINONIA SINODE bied ‘n tuiste vir skrifgetroue, behoudende volgelinge van Jesus wat Hom as hoof van die kerk met Goddelik outoriteit erken en daarom Sy woorde ter harte neem oor, onder andere, die huwelik, Sy fisiese opstanding en die bestaan van die duiwel.