Skip to content

Maak 'n Bydrae

Indien jy ‘n finansiële bydrae/donasie wil maak:

  • Gebruik asb jou epos adres as die BESKRYWING van die transaksie.
  • Epos asb die bewys van jou betaling na info@koinoniasinode.org.za

  • Koinonia Sinode maak staat op geloofsoffers.
  • Alle uitgawes word deur die KS Diensgroep goedgekeur.
  • Koinonia Sinode se state word ge-oudit. Doen gerus navraag hieroor.

BANKREKENING:

   NAAM : Koinonia Sinode
   BANK : ABSA

   TIPE : Lopend (Current)

   Nr :
4108704275