Skip to content

Oorweeg jou gemeente om hul bande op te skort met die NG-kerk se Algemene Sinode vergaderings?

Om die KSDG-goedgekeurde konsepdokument te lees wat die Uitgangspunte, Motiverings asook Praktiese implikasies verwoord, KLIK HIER.

LYS VAN GEMEENTES WAT HUL BANDE MET DIE AS OPSKORT

Klik op enige naam hieronder om die spesifieke gemeente se Akte van Opskorting te lees.

.