Skip to content

Koinonia Sinode Konferensie 2023

Dr Knoetze se uitnodiging na "Die pad vorentoe" konferensies.

KS - 2023/11/01

1. Verwelkoming, deur Dr. Knoetze

KS - 2023/11/01

2. Ds. PC Pretorius oor "Skrif as Fondasie"

KS - 2023/11/01

3. Ds. Bennie Marais oor die AS 2023

KS - 2023/11/01

4. Ds. Dubois Du Toit jnr - "Hoekom is ons hier?"

KS - 2023/11/01

5. Ds. Theo Danzfuss - Inleiding tot die Konsepplan

KS - 2023/11/01