Skip to content

Familie van Gereformeerde Gemeentes Videos

FGG-byeenkoms Video 1: Opening - Dr. Anton Knoetze

FGG - 2022/07/01

FGG-byeenkoms Video 2: Groeteboodskap van die ARC

FGG - 2022/07/01

FGG-byeenkoms Video 3: Sessie 1 - "Ons vat hande" - Ds. Piet Otto

FGG - 2022/07/01

FGG-byeenkoms Video 4: Sessie 1 - Paneelbespreking gelei deur Ds. Helgard Janse van Rensburg

FGG - 2022/07/01

FGG-byeenkoms Video 5: Sessie 2 - "Fondamente" - Dr. Gert Duursema

FGG - 2022/07/01

FGG-byeenkoms Video 6: Sessie 2 paneelbespreking gelei deur Dr. Johann Ernst

FGG - 2022/07/01

FGG-byeenkoms Video 7: Sessie 3 - “Teologiese Opleiding” - Prof Hoffie Hofmeyr

FGG - 2022/07/01

FGG-byeenkoms Video 8: Sessie 3 paneelbespreking gelei deur Ds. Norma Rossouw

FGG - 2022/07/01

FGG-byeenkoms Video 9: SESSIE 4 - "Netwerke & skakeling" - Dr. Bennie Marais & Gerrie van Niekerk

FGG - 2022/07/01

FGG-byeenkoms Video 10: Dr. Anton Knoetze - "Meer spoed"

FGG - 2022/07/01

FGG-byeenkoms Video 11: Sessie 5 - "Verlossing" - Dr. Chris van Wyk

FGG - 2022/07/01

FGG-byeenkoms Video 12: Sessie 5 - Paneelbespreking gelei deur Ds. Smuts Janse van Rensburg

FGG - 2022/07/01

FGG-byeenkoms Video 13: SESSIE 6 - "Kerkregtelik" - Ds. Theo Danzfuss

FGG - 2022/07/01

FGG-byeenkoms Video 14: Sessie 6 - Paneelbespreking gelei deur Ds. Helgard Janse van Rensburg

FGG - 2022/07/01

FGG-byeenkoms Video 15: "Geloofsverklaring" - Ds. Smuts Janse van Rensburg

FGG - 2022/07/01

FGG-byeenkoms Video 16: Reaksie op geloofsverklaring - Dr. Gert Duursema

FGG - 2022/07/01

FGG-byeenkoms Video 17: Reaksie op die Kerk-regtelike sessie - Prof. Hoffie Hofmeyr

FGG - 2022/07/01

FGG-byeenkoms Video 18: Bedankings - Dr. Anton Knoetze

FGG - 2022/07/01

FGG-byeenkoms Video 19: Afsluiting - Ds. Helgard Janse van Rensburg

FGG - 2022/07/01

Uitnodiging na die Familiebyeenkoms

FGG - 2022/07/01