Skip to content

Algemene Sinode 2023

Prof. Sybrand Strauss gesels oor die rigting wat die NG-kerk se Algemene Sinode inslaan.

KS - 2023/10/01

Prof. Hoffie se Betoog

KS - 2023/10/01

ROOI KAART vir die Algemene Sinode

KS - 2023/10/01